Logo
BADANIE POZIOMU ZADOWOLENIA INTERESANTÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA OLSZTYNA -2020
Strona 1 z 1
Strona 1
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.
1. W jakim wydziale / biurze Urzędu załatwiana była przez Panią / Pana sprawa ?
Wydział Komunikacji / K
Biuro Obsługi Klienta / BOK
Wydział Podatków i Opłat / PL
Urząd Stanu Cywilnego / USC
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami / GGN
Wydział Urbanistyki i Architektury / UA
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów / R
inny (proszę wymienić)
2. Czy jest Pan/ Pani zadowolony/a z następujących aspektów pracy Urzędu:
Bardzo zadowolonyZadowolonyTrudno powiedziećNiezadowolonyBardzo niezadowolony
1. Warunki obsługi klientów
2. Dostęp do informacji, formularzy
3. Wiedza i kompetencje urzędników
4. Uprzejmość, kultura, chęć pomocy ze strony urzędników
5. Czas oczekiwania na obsługę
3. Jak ocenia Pani/Pan jakość usług świadczonych przez Urząd ?
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
źle
4. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić funkcjonowanie Urzędu:
5. Płeć respondenta:
Kobieta
Mężczyzna
6. Wiek respondenta :
do 35 lat
36-65
powyżej 65
Ankieta wygenerowana przy pomocy serwisu Ankiety-Online.com